top of page

Navigeren door het datalandschap: InControl+ DataHub als jouw gids

Met de explosieve groei van enerzijds het aantal deel- en zaaksystemen en anderzijds de hoeveelheid te beheren data zijn veel bedrijven de controle op data kwijtgeraakt. Met het oog op deze uitdagingen en de toenemende behoefte aan een gestroomlijnde, gecentraliseerde en gesynchroniseerde datamanagement hebben we de InControl+ DataHub ontwikkeld. Daarmee konden we tegelijkertijd een boost geven aan onze rol als Managed Service Provider. Maar wat kun jij daar concreet mee?


Ongewenste toegangsrechten


Onze ervaring met diverse klanten, variërend van grote onderwijsinstellingen tot zorgverleners, heeft ons ertoe gebracht de Crawler te ontwikkelen, de vroege versie van onze InControl+ DataHub. Veel van deze organisaties zochten naar een manier om hun in- en uitstroomproces van medewerkers effectief te automatiseren vanuit hun HR-systeem. Deze behoefte is nog dringender bij instellingen die op meerdere locaties duizenden medewerkers, leerlingen of cliënten beheren.


Een van de belangrijkste problemen die we ontdekten, was dat bepaalde leveranciers onnodig en ongewenst toegang hadden tot gevoelige gegevens. In het geval van onderwijsinstellingen omvatten deze gevoelige datasets bijvoorbeeld leerling gegevens en salarisinformatie. Voor zorginstellingen betrof het vaak gevoelige cliëntgegevens.


Wat nog zorgwekkender was, is dat deze toegang vaak niet beperkt was tot specifieke noodzakelijke gegevens, maar dat leveranciers vaak toegang hadden tot volledige datasets, waardoor de risico's voor datalekken exponentieel toenamen.


Bij InControl+ hadden we zelf ook toegang tot systemen bij relaties, wat ons deed beseffen dat er behoefte was aan een betere oplossing voor het beheer van toegangsrechten en dataverwerking. Het was voor ons een uitgemaakte zaak: een effectief en veilig datamanagement vereiste een nieuwe aanpak. Dit inzicht was de basis voor de ontwikkeling van onze InControl+ DataHub.


Data verrijken


Toen de implementatie voltooid was, konden aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd, deels door een verminderde behoefte aan personeelsuren. Naast het automatisch synchroniseren, harmoniseren en centraliseren van data, was dit ook te danken aan onze aanpak waarbij we waar nodig de data van klanten 'manipuleren' (dat wil zeggen, verrijken/verbeteren). Een voorbeeld hiervan is de verwerking van Citotoetsen vanuit DUO.


Door alle geautomatiseerde acties in de datahub wordt data ook veel betrouwbaarder en actueler, vooral als deze (bijna) real-time beschikbaar is. Het is belangrijk om te benadrukken dat om de mogelijkheden van de datahub optimaal te benutten de verantwoordelijkheid voor het gebruik en de implementatie bij de business moet worden belegt, dit om te zorgen dat de technologie zo effectief mogelijk wordt gebruikt.


Digitaal spoor


Een implementatie van de InControl+ DataHub begint bij een goede organisatie en invulling op basis van rollen van medewerkers en externe relaties. Met behulp van een rollenmatrix kun je hier gestructureerd allerlei autorisaties c.q. (toegangs)rechten aan koppelen. Want waarom zou een HR-medewerker toegang moeten hebben tot jouw totale financiële systeem? Of een salarismedewerker tot een productieomgeving? Op die manier kunnen allerlei data-acties, van een kleine wijziging tot het aanmaken van master data, ook middels een ‘trail’ (digitaal spoor) altijd naar een specifieke persoon worden herleid. Inclusief het moment en de reden van de wijziging.


Ons doel bij InControl+ is om bedrijven te helpen bij het navigeren door deze uitdagingen en om de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van hun datamanagement te waarborgen. Wij geloven dat met de juiste tools en strategieën, bedrijven hun data kunnen omzetten van een bron van potentiële risico's en complicaties tot een krachtig hulpmiddel voor groei en succes. Met InControl+ DataHub aan uw zijde, kunt u de controle over uw data terugnemen en deze in uw voordeel laten werken.


Benieuwd naar de mogelijkheden van de InControl+ DataHub voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via 088-789 0000 of info@incontrol.plus.

Komentáře


bottom of page