top of page
Euro Coin

Licentiebeheer

Zonder software geen automatisering. Dat geldt dus ook voor licenties om die software te mogen gebruiken. Met de wildgroei aan applicaties in veel organisaties zijn ook de kosten explosief gestegen. Een flink deel van die kosten is echter onnodig. Naast volstrekt onnodige licenties worden veel noodzakelijk licenties niet volledig of deels verkeerd benut, bijvoorbeeld als gevolg van een traag adoptieproces. Dat kan weer leiden tot extra licentiekosten voor vergelijkbare software.

Onnodige kosten

en (beveiligings)risico’s

Naast onnodige kosten brengt onvoldoende controle door geen of gebrekkig licentiebeheer (ook wel asset management genoemd) de nodige risico’s met zich mee. Dat varieert van risico op privacyschending door gebruik van software door niet-geautoriseerde medewerkers tot onduidelijkheid over updates en zelfs ronduit onveilige applicaties. Daar heb je allemaal geen last van als je jouw licentiebeheer aan ons uitbesteedt.


Dat is overigens niet beperkt tot Microsoft, Citrix, VMware en Veeam (voor back-up & disaster recovery) waar wij officieel partner van zijn. Tot slot kun je naast het beheer ook voor advies ten aanzien van het gebruik van licenties bij ons terecht.

 

Zowel operationeel als strategisch.  

Jij moet je kunnen richten op jouw core business

En jouw ICT-infrastructuur moet daar ondersteunend aan zijn. Je wil je niet druk maken om het up to date houden en beveiligen van je ICT-omgeving. Wij snappen dat niet elke organisatie meteen zijn hele ICT-omgeving toe vertrouwt aan InControl+. Wij doen dit graag stap voor stap en vooral belangrijk samen met jou.

bottom of page