top of page

Laat je applicaties zachtjes landen met een hybride cloud

Als het om IT-omgevingen gaat, dus ook die van jou, dan geloven we bij InControl+ niet meer in ‘ijzer kopen’. Daarvoor hebben we simpelweg teveel cloud in ons DNA zitten. Waar we echter evenmin in geloven, is om dan maar al je applicaties rücksichtslos de publieke cloud in te slingeren. Een hybride cloudomgeving kan in veel gevallen, in elk geval tijdelijk, een prima oplossing zijn.


‘Zachte landing’

Met ‘tijdelijk’ doelen we vooral op het feit dat we klanten vrijwel altijd stapsgewijs, dus applicatie voor applicatie, van hun lokale servers naar de cloud migreren en in Microsoft Azure laten landen. Wij kennen namelijk niemand die vrolijk is geworden van een big-bang-aanpak en dat is niet voor niets. Maar ook los van een ‘zachte landing’ in de cloud zijn er redenen waarom bedrijven bepaalde applicaties voorlopig niet willen of kunnen verhuizen. Vaak zit hem dat in legacy-applicaties die (beheer)technisch en/of met het oog op development en beveiliging nog niet klaar zijn voor de cloud.


Te data-intensief

Daarnaast zijn sommige softwareleveranciers zelf nog niet cloudready of moeten er bij bepaalde applicaties zulke grote hoeveelheden data heen en weer worden gestuurd dat dit de eindgebruikerservaring niet ten goede komt. Denk aan printservers en IT-omgevingen van productiebedrijven. Bij een van onze klanten, die actief is in speciaal onderwijs, moet een applicatie ook door mensen met een ernstige lichamelijke beperking kunnen worden bediend. Dit is een oude applicatie die nog niet als SaaS-applicatie beschikbaar is, wat vooralsnog een volledige gang naar de cloud tegenhoudt. Ons ‘cloud tenzijbeleid’ komt er in ruimere zin op neer dat we altijd voor klanten bekijken welke aanpak strategisch, financieel en technisch het beste bij hun situatie op dat moment past. Dat is dus niet statisch en kan na verloop van tijd resulteren in een gewijzigde cloudstrategie.


Geen private cloud

Dat kan concreet betekenen dat een eerder genoemde legacy-applicatie over een paar jaar wel degelijk in Azure kan draaien. Of dat de beveiliging met een reeks moderniseringsslagen wel degelijk op het gewenste niveau kan worden gebracht. Overigens is het je wellicht opgevallen dat de term private cloud nog niet is gevallen. Dat klopt, want die hebben we bij InControl+ niet. Een private cloud is naar onze mening in de praktijk vaak niet meer dan een verkapte on-premise-omgeving. Door onze klanten uitsluitend naar de publieke cloud te migreren, beschikken zij direct over alle voordelen die de cloud biedt.


Voorzichtigheid

Een van de belangrijkste is misschien nog wel de flexibiliteit om zaken zelf in te regelen en aan en uit te zetten. Oftewel de regie te behouden en altijd ‘InControl’ te zijn. Om klanten dat gevoel van controle ook tijdens de migratie te geven, en daarmee het laatste restje 'voorzichtigheid' weg te nemen, brengen we hen altijd stap voor stap naar de cloud. Dat begint in de regel met e-mail en Microsoft 365 en eindigt vaak met moderne werkplekken. Hoe dat precies in zijn werk gaat, en op welke manieren applicaties gemoderniseerd kunnen worden, leggen we in een volgende blog uit.

Commentaires


bottom of page